Služby

Zvolte si typ nemovitosti

Služby

NEMOVITOSTI Z INSOLVENCÍ

Jedná se o inzerci NEMOVITOSTÍ z INSOLVENČNÍCH řízení. Dle údajů z Insolvenčního rejstříku je nemovitost sepsána v soupisu majetkové podstaty dle § 217 IZ a tedy dle § 283 IZ by měla být v budoucnu pravděpodobně zpeněžena, pokud nedojde k jejímu vyjmutí ze soupisu dle § 227 IZ. O samotném zpeněžení, či nezpeněžení majetkové podstaty vždy rozhodují účastníci Insolvenčního řízení. Naše činnost není organizována v rámci Insolvenčního řízení. Námi poskytované služby např. zajištění nákupu nemovitosti z insolvence, zastoupení kupujícího při nákupu nemovitosti z insolvence a ostatní služby související. Pokud máte zájem, abychom Vaši předběžnou nabídku kupní ceny předložili účastníkům předmětného insolvenčního řízení je nutné nám sdělit následující:

  • Návrh předběžné kupní ceny a formu jak bude tato kupní cena v případě, že bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, uhrazena, zda úvěrem, či kombinací úvěru a hotovosti (v jakém poměru), nebo jen hotovost.

Pokud bude Vaše nabídka vybrána do užšího okruhu potencionálních kupujících, tak se předpokládá, že se bude realizovat osobní prohlídka předmětné nemovitosti (což je logické) a vzhledem k tomu může docházet k úpravě navržené kupní ceny a to jak směrem dolů, tak výše.

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

NEMOVITOSTI Z EXEKUCÍ

Jedná se o inzerci NEMOVITOSTÍ z EXEKUČNÍCH dražeb, které pořádá exekuční úřad, náš portál nabízí služby pro naše klienty, kdy je jim nápomocen právě při účasti na těchto exekučních dražbách. Je nám jasné, že nákup nemovitosti z exekuční dražby je pro 99,7% potencionálních kupujících „VELKOU NEZNÁMOU“, nebojte se, samotný proces dražby není složitý a svým způsobem se jedná o výhodnější „nákup“ nemovitosti než u klasického prodeje.
Ptáte se PROČ, je nákup z dražby výhodnější? ANO, byť se to na první pohled nezdá, ale výhod je několik, hlavní výhodou je skutečnost, že dražbou nemovitosti zanikají všechna předchozí rizika, tudíž nový majitel nemovitosti nebude nikdy v budoucnu řešit žádné problémy ohledně svého vlastnictví, tak jak to může být při klasickém prodeji, dále nemovitost nový majitel získává z dražby úplně „čistou“ bez všech předešlých „problémů a dluhů“ a další výhody, např. daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu) se hradí z ceny dosažené vydražením, nikoli z odhadní ceny atd.

Naše služby:

  1. zastoupení na dražbě na základě plné moci, resp. zajištění možnosti „nákupu“ nemovitosti,
  2. nákup nemovitosti z dražby na míru,
  3. financování dražební jistoty,
  4. spolufinancování nákupu dražené nemovitosti do 50% kupní ceny, dle podmínek ČNB,
  5. služba možnosti obstarání výhodné koupě nemovitosti a to formou zajištění informací o dražbě a poskytnutí znaleckého odhadu a dražební vyhlášky.

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

AUKCE NEMOVITOSTÍ

Aukce a prodej nemovitostí. Aukce jsou jedním z produktů v rámci systému milionovy-prodej.cz. Jedná se o unikátní sytém (www.milionovy-prodej.cz), který je schopen prodávajícím vygenerovat až 7× více potencionálních kupujících než klasická realitní inzerce, nebo činnost realitní kanceláře. Základem pro takto masivní získání kupujících je propagace konkrétní nemovitosti na sociálních sítích (multi social network) a cílené oslovení subjektů v místě nemovitosti (direkt marketing, emaily, písemná korespondence), včetně nejúčinnější realitní inzerce na Sreality.cz. Samotné aukce jsou realizovány na vlastním aukčním a dražebním portále www.S-drazby.cz. Systém milionovy-prodej.cz je právě zaměřen na efektivní maximalizaci výtěžnosti potencionálních kupujících, kdy základem výhodného prodeje je možnost výběru z několika (ideálně několika desítek) těchto potencionálních kupujících.
Pro tento výběr je možné použít právě AUKCI NEMOVITOSTÍ, která zcela transparentně dokáže v digitálním prostředí vygenerovat nejvyšší nabídku kupní ceny a t o ve velmi krátkém čase, zcela v souladu s Vyhláškou č. 18/2014 Sb.o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů