Nemovitosti

Celkem 3 fotografií, zobrazit všechny
Prodejce:
linka S-drazby.cz
telefon: +420227272771
info@s-drazby.cz

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Pozemek 7221 m2, podíl 1/2, k.ú. Solenice

Cena:
314.280 ,- Tržní odhad 1/2 podílu :471.420 Kč
Popis nemovitosti:

Oceňovaný pozemek parc. č. st. 99 (zastavěná plocha a nádvoří – 67 m2) se nachází při Líšnickém potoku na jižním úpatí prudkého svahu směrem jižním. Na pozemku je umístěná cizí stavba technického vybavení (zřejmě transformátorová stanice) – vlastník ČEZ Distribuce, a. s. Pozemek parc. č. 133/3 (ostatní plocha, neplodná půda – 4720 m2) je porostlý hustým neudržovaným porostem dřevin a křovin v neschůdném terénu silně se svažujícím směrem jižním, je na něm umístěn stožár elektrického vzdušného vedení do 4 směrů (m.j i k výšeuvedené trafostanici). Dle platného územního plánu je pozemek ve funkční ploše O (plochy smíšené nezastavěného území – ostatní plochy).Pozemek parc. č. 133/19 (ostatní plocha, neplodná půda – 2434 m2) je porostlý dřevinami a křovinami v těžce schůdném terénu silně se svažujícím směrem jižním, je na něm umístěna vedlejší stavba o zast. ploše cca 30 m2 nezapsaná v katastru nemovitostí a malá skládka různorodého odpadního materiálu. Dle platného územního plánu je pozemek ve funkční ploše BR (plochy bydlení v rodinných domech) a je tak určen k zastavění (stavební pozemek).Přístup a příjezd ke všem výše uvedeným pozemkům: pouze přes cizí pozemky. Podrobnější informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku. Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Při „prodeji“ nemovitosti z uvedeného řízení se všeobecně může jednat o jednoduchý proces, kde se díky takovému „prodeji“ může kupující dostat k velmi výhodné kupní ceně. Zveřejněné údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení. Služby spojené s poskytnutím dalších informací ke konkrétním detailům exekučního řízení jsou zpoplatněny dle ceníku služeb společnosti, který je k dispozici před registrací k požadované službě. V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na e-mail: info@s-drazby.cz. V tomto případě je již stanoven termín „prodeje – zpeněžení“ nemovitosti. V případě potřeby zajištění financování, Vám můžeme pomoci najít řešení.

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
2701Sccc
Typ pozemku:
Ostatní
Operace:
Prodej
Adresa:
Solenice
Plocha pozemku:
7221 m2
Umístění objektu:
Polosamota