Nemovitosti

Celkem 3 fotografií, zobrazit všechny
Prodejce:
linka S-drazby.cz
telefon: +420227272771
info@s-drazby.cz

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Pozemky 1024 m2, podíl 1/2, k.ú. Domašov nad Bystřicí

Cena:
240.000 Kč Tržní odhad 1/2 podílu :600.000 Kč
Popis nemovitosti:

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2& k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 264 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 156/3 – trvalý travní porost a pozemku p.č. 156/4 – trvalý travní porost, vše v k.ú. Domašov nad Bystřicí, obec Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Domašov nad Bystřicí, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1579/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí. Dle informací ČSÚ se v obci Domašov nad Bystřicí nachází tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Domašov nad Bystřicí jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „plochy obytné – lokality navržené na obytnou zástavbu“. Informace získány písemnou komunikací se starostkou obce. Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že výše uvedený objekt již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Podrobnější informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku. Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Zveřejněné údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení, dle § 336 , § 267 o.s.ř.,dle § 69 a § 52 exekučního řádu a souvisejících ustanovení. Služby jsou zpoplatněny dle platných aukčních podmínek a ceníku. Registrační poplatek 5.000 Kč, zajištění obstarání příležitosti koupě dražené nemovitosti“ a za možnost využití dalších doplňkových služeb souvisejících s exekuční dražbou a to po vzájemné dohodě, náleží poskytovateli služeb v rámci exekuční dražby sjednaná odměna, která je vzájemně dohodnuta na základní odměnu ve výši 5% z ceny dosažené vydražením a mimořádnou odměnu ve výši 30% z dosažené úspory v rámci exekuční dražby, tedy rozdílu mezi odhadní cenou a cenou dosaženou vydražením. V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na email.

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
6752Sxc
Typ pozemku:
Bydlení
Operace:
Prodej
Adresa:
Domašov nad Bystřicí
Plocha pozemku:
1024 m2
Umístění objektu:
okraj obce